BEKRİ MUSTAFA

IV Murat döneminde Sultanahmet’te yaşamış iyi bir hafız. Sarhoşların şahı olarak tanınmış. İsmi yıllarca dilden dile dolaşmış Bekri Mustafa son derece zeki, nükteden ve hoş sohbetmiş. Hazır cevaplığı ve hak bilirliği ile herkesin taktirini ve sevgisini toplamış IV Murat Bekri Mustafa’nın özelliklerini duymuş ve daha şehzadeliği döneminde kendisini nedimleri arasına almış. Tahta çıktıktan sonra da saraya dahil etmiş. IV Murat içki yasağını koyduğu yıllarda dahi bekri mustafa nın ayyaşlığını hoş görmüş, kendisinden iltifatlarını esirgememiştir.

Bu yazımda 1593 – 1634 yaşamış aradan yüz yıllar geçmesine rağmen insanları kahkalara boğan sarhoş Bekri Mustafa fıkralarını anlatacağım.

                   BİR YUDUM İÇİNCE

Bekri Mustafa, bir ara Üsküdar İskelesi’nde kayıkçılık yapmaktadır. Bir gün sultan murat ile Sadrazam Bayram Paşa kılık değiştirirler. Koca ayyaşın kayığına binerler. Sahilden epeyce uzaklaşınca kayıkçı, rakı testisini dikip birkaç yudum çeker. Sultan Murat:

-              Baba testiyi uzat bir yudum su da ben içeyim ! der.

Bekri Mustafa güler: Sen içemezsin oğul, içinde su değil, rakı !

Padişah : Niye içemeyim ? deyince:

-              Tahmin edemezsiniz, belli mi olur, hem kendinizi hem beni yakarsınız !

Padişah, ısrar edince testiyi uzatır. Testi elden ele dolaşır. Bir ara Sultan Murat :

-              Baba, sen Padişah yasağından korkmaz mısın diye ?sorar

Bekri Mustafa

-              Korkarım, amma Padişah beni burada nerden görecek ?der.

    Padişah :Ya ben haber verirsem ? deyince ;

-              Veremezsin, sen de içtin, kellerimiz beraber gider ! cevabını verir. Bunun üzerine çakırkeyif olan Padişah

-              Ya ben padişah, bu adam da sadrazam Bayram paşa ise  ! beki Mustafa kürekleri bırakıp kahkahayı atar ;

-              Seni köftehor! ben demedim mi tahammül edemezsin diye ! şunun şurasında iki yudum rakı içtiniz, biriniz padişah biriniz vezir olmaya kalktınız …. ! der.                         

-                                                              23.06.2024

                                                  Araştıran ve Yazan

                                                        Sezgin ÜNSAL