Milliyetçi Hareket Partisi Taşova İlçe Teşkilatının Olağan Kongresi 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 12.00’de Yeşilırmakmahallesi, Hükümet caddesi 241 adresinde aşağıdaki gündemle toplanacak olup, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gün ve adreste saat 14.00’de aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

  GÜNDEM: 1- Yoklama ve Açılış 2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması 3- Kongre Başkanlık Divanın seçimi 4- Faaliyet raporunun okunması ve ibrası 5- Mali raporun okunması ve ibrası 6- Siyasi konuşmalar 7- Seçimler 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanış şeklinde gerçekleşecek.