Yaptığımız haberlerin üzerinden üç ay geçti. Bugün itibariyle sokak köpeklerinin yarattığı problemler artarak devam ediyor. Sadece ilçemizde değil yurdun dört bir yanında sokak köpeklerinin insanların hayatını olumsuz etkilediğine dair haberlerle ne yazık ki sıkça karşılaşıyoruz.

Bu sorunun hem ilçemizde hem de ülke genelinde çözüme kavuşturulması için bir önerimiz var. İlçemiz özelinden yola çıkarak yapılacak olan projenin tüm ülkemize örnek olabileceğini düşünüyoruz.

Öncelikle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sokak köpeklerinin kısırlaştırma ve tedavilerinin ardından alındığı yere bırakılması gerektiğine dair bir yasa var.

 

Bugün Taşova Belediyesi bir barınak yapmış olsa bile orada yasalara göre bu hayvanları hastaysa tedavi edip, kısırlaştırdıktan sonra sokağa bırakmak zorunda. Yani mevcut yasaya göre şuan ilçemizdeki kısırlaştırma problemini çözsek bile bu hayvanlarla sokaklarda birlikte yaşamak durumundayız.

Taşova Belediyesi, detaylarını paylaşacağımız “Köpekli Köy” projesiyle örnek bir model oluşturarak ilgili yasaya ek bir madde eklenmesini sağlayabilir.

 

İlçe merkezine çok uzak olmayan, tepe ve bayır olarak doğanın tam merkezinde, atıl durumda olup, tarıma elverişli olmayan, kamuya ait en az 120 dönümlük alan için gerekli izinler alınıp bir tesis kurulacak.

Bu alanın belirli bir bölümü düzenlenerek idari bina ve hayvanlar için kapalı alanlar inşa edilecek.

Yapılacak olan tesisin birçok noktasına kameralar yerleştirerek hayvanseverlerin her an orayı takip edebileceği bir yer haline getirilecek.

Hayvanların ve burayı ziyaret eden hayvanseverlerin onlarla oynayabileceği özel alanlar yapılacak. Havuz, bariyer atlama vs. gibi alanlar.

Bu tesisin kurulmasıyla beraber çevre ilçelerle imzalanacak en az 5 yıllık protokol sonrasında o ilçelerdeki sokak köpekleri bu tesise getirilecek. Bunun için o belediyeler Taşova Belediyesi’ne her ay düzenli olarak ödeme yapacak.

Bu şekilde kurulacak olan köylere özel bir statü verilerek, 5199 sayılı kanuna eklenecek olan maddeyle beraber bu köylerdeki hayvanların sokaklara salınması yasaklanacak.

Bu köylerin en az 120 dönüm üzerine kurulması şart koşulacak. Dönüm başına köyde yaşayacak hayvan sayısına sınırlama getirilecek.

Bu proje hazırlanırken herkesten fikir alınarak burada yazdığımız detaylar geliştirilebilir. Bu konuda şuan Taşova Belediyesi’nin bütçe sorunundan dolayı adım atamaması geçerli bir neden olarak görünse de bunun bu şekilde projelendirilip Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunulması durumunda bu sorun da ortadan kalkacaktır.

Üstelik çevre ilçelerle imzalanacak protokol sonrasında her ay yapılacak düzenli ödemelerle bu köyün maliyetinin önemli bir kısmını karşılayabilecek hale gelecek. Hayvanseverlerin de bu projeyi beğeneceğini ve beslenme konusunda hem Taşova ensafının, halkının göndereceği sağlıklı atık yiyecekler sayesinde karşılayacağını düşünüyoruz.

Bu köy projesi önce ilçemizde yapılarak ülke genelindeki sokak hayvanlarının sayısına, olduğu bölgeye göre farklı yerlere de kurulabileceğini düşünüyoruz. Bu veya buna benzer bir projenin gerçekleşmesi durumunda bir istihdam da oluşturulacak, atık yiyecekler değerlendirilmiş olacak ve en önemlisi sokaklarımızda rahatça gezebileceğiz.

Bu projenin yapılmasının her açıdan kolay olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada en başta Taşova Belediyesi’ne iş düşüyor. Elbette 5199 sayılı kanunda değişiklik yapılması gerektiğinden başta hükümetin ve Ankara’nın desteği alınması gerekmektedir.