Valimiz Mustafa Masatlı, Taşova, Suluova ve Merzifon Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyeti Toplantılarına Başkanlık etti. Toplantılarda Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve OSB’lerin Müteşebbis Heyeti Üyeleri yer aldı.

 

 Valimiz Mustafa Masatlı toplantılarda şunları kaydetti: “2021 yılı İlimizde sanayi sektörü adına çok sayıda olumlu gelişmenin yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu gelişim ve değişimi 2022 yılında da sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz sanayi alanında büyük bir ivme yakalamak ve istihdamı arttırarak, İlimizi hak ettiği noktaya getirmektir. Bu kapsamda bugün Taşova, Suluova ve Merzifon Organize Sanayi Bölgelerimizin mevcut durumlarını değerlendirmek ve ilerleyen süreçte OSB’lerimiz için atılması gereken adımları hızlı ve etkin şekilde atmak için toplanmış bulunuyoruz.

Taşova OSB’mize baktığımızda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alanla ilgili kamu yararı kararı çıkarttırılmış olup, kurulması planlanan alanlar içerisinde bulunan mera vasıflı araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alanların tahsis amaçlı değişiklikleri yapılarak, hazine adına tescilleri sağlanmıştır.

Ayrıca Taşova OSB’mizin taslak olarak hazırlanan Parselasyon Planı ile 3 bin ile 10 bin m2 arasında değişen 60 adet sanayi parseli oluşturulması planlanmaktadır. OSB’miz ile ilgili kamulaştırma ve imar parselasyon plan çalışmaları devam etmektedir. OSB’miz üretim faaliyetlerine başladığında ilk etapta yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmekte ve ilerleyen süreçte bu sayının artması öngörülmektedir. Karayolları ile alt ve üstgeçit yapılması planlamaları görüşülmektedir. Ayrıca sağlık koruma bandı yapılması planlanmaktadır.

Merzifon OSB’mizde ise doluluk oranı %98’e ulaştığından, 144 Hektarlık 2 nolu ilave alan için genişleme çalışmalarına başlanmıştır. Genişleme alanının kamulaştırma ve altyapı çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 2022 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, parselasyon ve imar projeleri ihale çalışmalarına başlanmıştır.

Ayrıca kimyasal + biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı da için gereken kaynak sağlanarak, fizibilite çalışmaları oluşturulmuştur. OSB genişleme alanının alt ve üst yapı işleri için çalışmalar sürmektedir.

OSB’mizde meydana gelebilecek iş kazaları ve diğer olumsuzluklara kısa süre içerisinde müdahale edebilmek amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hazır hale getirilmiştir. Bunun yanında çalışanlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için camii ve çocuklarını bırakıp rahatça işyerlerinde çalışabilmeleri için planlanan anaokulunun yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca OSB alanının ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.

Suluova OSB’mizde ise mevcut lokasyonunun ve E80 karayolunun doğusunda yer alan 94 ha’lık alana genişlemesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Atıksu Arıtma Tesisi yapımı için fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

OKA’nın sağladığı destek ile OSB’ye depo otomasyon sistemi kurulması ve güvenlik kamera sistemleri yapılması ile OSB içindeki hasarlı yol ve altyapıların onarımı ve iyileştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Sürdürdüğümüz genişleme çalışmaları neticesinde Amasya’mızın sanayi kapasitesi %103 oranında, yani 2 kat artmıştır.  Bu sene yapılacak faaliyetlerin ekonomimize ve istihdamımıza katkısını önümüzdeki süreçte daha net olarak görme imkanı bulacağız.

Bu vesileyle Amasya’mızın kalkınması için bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, OKA’ya ve OSB’lerimizin Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum.”

Valimiz Mustafa Masatlı’nın yaptığı değerlendirmelerin ardından toplantılarda OSB’lerin faaliyetleri olmak üzere, bütçeleri ve yapılması planlanan öncelikli çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunularak karara bağlandı.