17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10.00 da Boraboy Eğitim Kültür Dernek ve Dayanışma Derneği merkezinde üye dernekleri başkan ve yönetimlerinin de katılımıyla toplantı yapıldı.
 TAŞDEF Taşova Dernekler Federasyonu Genişletilmiş Kurul Toplantısı Sonuç Bildirgesi;
1 : Taşova Dernekler Federasyonu Kadın & Gençlik Kolları yapılanması hakkında;       
          - Taşova Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu sorumluluğunda, Kadın & Gençlik Kolları oluşturulması, yetki ve ilgi alanları itibariyle aktivitelerinin hayata geçirilmesi konuları görüşülüp kararlaştırılmıştır.  
2 : Taşova Dernekler Federasyonu'na üyelikleri takip olunan aday üye dernekleri hakkında;      
          - Taşova Dernekler Federasyonu'na üyelikleri takip olunan aday üye dernekler ile gerekli katılım koşullarının oluşturularak müşterek hareket edebilme konusu görüşülüp kararlaştırılmıştır.   
3 : Konfederasyon hakkında;      
           - Taşova Dernekler Federasyonu Yetkili Kurul Üyeleri ve Federasyona üye Derneklerin temsilcileri tarafından benimsendiği itibarıyla; Amasyalı hemşerilerimizin sivil toplum bilincini artırmayı, muhtemel üye federasyonların kapasitesini geliştirip işlerliklerini hızlandırılacağı şekli ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bir konfederasyon kurulması gereklilikleri tüm yönleri ile yorumlanmıştır. Bu düşünceler ışığında söz konusu konfederasyon kurulumunun; Bütünü itibarıyla Amasya merkez ve ilçelerini temsilen federasyonlaşma gayretlerinin tamamlanması sonrası Taşova Dernekler Federasyonu olarak ortak karar ile hareket edilecektir.  
4 : İlçemiz Taşova'ya bağlı yörelerde AltınBakır madeni arama, işleme çalışmaları hakkında;                                  
          - İlçemiz Taşova’ya bağlı birçok köyün yaşam alanlarını dahi içine alacak şekliyle ruhsatlandırılan alanlarda yapılması muhtemel AltınBakır madeni arama, işleme çalışmalarının başlaması ve devamı halinde doğal koşulları, köylerimiz ve köylülerimizin olumsuz etkileneceğinin kesin olduğu öngörüldüğü üzere STK'lar olarak sorumluluklarımızın tespiti ve bu konuda tüm derneklerimizin muhtarlıklarımız ile birlikte ilçemiz ve köylerimize zarar verecek her konuda üyeleri ile haklarının savunulacağı görüşülmüştür.       Yukarıda belirtilen esaslar itibarıyla takip edecek gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
 Saygılarımızla Hasan SEVRAN                                                                                                                TAŞDEF Taşova Dernekler Federasyonu  Yönetim Kurulu Başkanı