Taşova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Çağlayan “24 Mart Dünya Tüberküloz günü” dolayısı ile bir açıklama yaptı.

“Her yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz günü olarak bilinir. Toplumda farkındalık oluşturmak adına dünyada ve ülkemizde Tüberküloz (Verem) hastalığı hakkında toplumları bilgilendirici etkinlikler düzenlenir. Bilimsel çalışmalar bu hastalığın 4000 yıldır insanoğlunu tehdit eden önemli bir hastalık olduğunu göstermiştir. Çağımızda sevindirici olan ise başta toplumu bilinçlendirmek için düzenlenen eğitimler ve gelişen teknoloji bu hastalığın görülme oranlarını ülkemizde olduğu gibi dünyada da minimumu seviyede tutmaktadır.

TÜM VÜCUDA DAĞILIYOR!

Tüberküloz yani verem; solunan hava ile akciğerlere giren Tüberküloz basilinin (mikrobunun) yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen fakat kan ve lenf yolu ile tüm vücuda dağılabilen çeşitli bölgelerde hastalık oluşturduğu önemli mikrobik bir hastalıktır. Dünyada etkenin bilindiği ve tedavisi mümkün olan hastalıkların başında verem hastalığı gelir.

HER YIL 10 MİLYON KİŞİ BU HASTALIKTAN ÖLÜYOR!

Tedavi edildiğinde yüzde yüz kalıcı şifa ile sonuçlanmasına rağmen, yanlış tedavi ya da zamanında tedavi edilmemesi öldürücü olabilmektedir. Dünyada her yıl 10 Milyon kişi bu hastalığa yakalandığı bilinmekte ve bir milyondan fazla insan bu hastalık sebebiyle vefat etmektedir.

AKCİĞER DIŞINDAKİ ORGANLARI DA ETKİLİYOR!

Türkiye’de yılda yaklaşık 13-14 bin yeni verem hastası ortaya çıkmaktadır. Yeni tespit edilen tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık %6 oranında azalmaktadır. 2005-2006 yıllarında Türkiye genelinde yaklaşık 21.000 tüberküloz vakası varken 2012 yılında kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı 14.691’e düşmüştür. Hastaların %64’ünde akciğer tüberkülozu varken, %36’sında akciğer dışındaki organlar (lenf bezleri, plevra, kemik, böbrek, beyin vb.) tutulmuştur. Hastaların %1,8’i yabancı ülke doğumlu hastadır.

TEŞHİS VE TEDAVİ ÜCRETSİZ!

Çocukları veremden korumak için doğumdan 2 ay BCG Aşısı sonra Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılmaktadır. Ayrıca toplumu veremden korumanın en etkili yolu, bulaştırıcı verem hastalarının erkenden bulunması ve tedavi edilmesidir. Verem hastalığına yakalananların aileleri ve temaslıları da toplum sağlığı merkezleri verem birimlerine (verem savaşı dispanseri) davet edilerek kontrol edilmektedir. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç tedavisi verilmektedir. Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Dirençli vakalar da dâhil tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan bütün tüberküloz ilaçları Sağlık Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ulaştırılmaktadır. İlaç tedavisine başlandıktan 15-20 gün sonra bulaştırıcılık büyük oranda yok olmaktadır. Hastalığın kolay tedavisi için hastaların bilinçli olması gerekiyor. Her yıl milyonlarca insan belirtilerini önemsemediği için hastalığın tedavisini araştırmıyor ve ölüm riskiyle karşılaşıyor.”