Amasya İl Genel Meclisi 2020 Ekim yanını son toplantısını 07.10.2020 Çarşamba günü Meclis Başkanı Zeki Erarslan başkanlığında yaptı.

Toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, Encümen Müdürü Ahmet Kara ve meclis üyeleri katıldı.

Meclis Başkanı Erarslan toplantının açılış konuşmasında; “2020 Ekim ayının son toplantısını yapıyoruz. Önümüzdeki ayda Özel İdarenin 2021 yılı bütçesini görüşeceğiz. 2020 yılında gördüğümüz eksiklikleri gidereceğiz. Acil olan yatırımları tecrübelerimizle birlikte alacağımız kararlarla halkımıza hizmet sunacağız. Toplantının ülkemize ve Amasya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri şöyledir;

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Pirinçci mahallesinde 1031 ada 14 parselde kayıtlı Milli Eğitim Müdürlüğünün yazışmalarında kendilerine tahsisli olduğu iddia edilen ve Amasya Üniversitesine tahsisli belirtilen taşınmazdaki tahsislerinin kaldırılmasına ilişkin teklif görüşüldü ve tahsisin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Mülkiyeti İI Özel İdaresine ait Amasya-Turhal- Tokat yolu üzerinde Merkez ilçe Uygur köyü sınırlarında 179 ada 5 ve 4 nolu parsel, 180 ada 35 ve 5 nolu parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30.maddesi uyarınca kamulaştırma bedeli karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili teklif görüşüldü ve Plan Bütçe Komisyonu ile Yol ve Ulaşım Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

İlimize bağlı Ziyaret Beldesinin Toki evleri ana asfalt arasında kalan 450 metrelik yolun Özel İdaresi imkanlarıyla bedeli mukabilinde yapılmasıyla ilgili teklif görüşüldü ve asfalt yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Taşova İlçesinin değişmesi ve kalkınması için planlanan Organize Sanayi Bölgesine İl Özel İdaresinin katılıp katılmayacağı ve 6 hisse oranında katılımının sağlanmasıyla ilgili teklif görüşüldü ve 6 hisse olarak ortak olunmasına oy birliği ile karar verildi.