Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Kontrollü normalleşme sürecinin yaşandığı şu dönemde COVID-19 tanısı alıp iyileşen kişilerin; sağlık kuruluşlarında tedavi gören Covid-19 tanılı hastalar için immun plazma bağışlarını hassasiyetle devam ettirmelerini diliyoruz. Böylece birçok hayat kurtarabilirsiniz. Haydi siz de İmmün Plazma Bağışında bulununuz dedi.

İmmün plazma bağışıyla ilgili bilgiler veren Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “COVID-19, 2019 yılında Çin'de başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsüne bağlı bir hastalıktır. Başlıca öksürme, hapşırma gibi damlacık yoluyla yayılmakla birlikte virüs bulaşmış yüzeyler ve eşyalarla temas ile de bulaşabilmektedir. Hastalık hızlı yayılmakta olup, henüz kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmamaktadır.

Herhangi bir hastalıktan iyileşmiş kişilerin kanından elde edilen plazmalar tarih boyunca aşının ilk öncülü olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda immün plazma tedavisi 1900'lerin başından bu yana tıp camiasında bilinen ve uygulanan bir yöntem olup, geçmişte dünyayı etkisi altına alan SARS, MERS, Ebola, Domuz Gribi (H1N1), Kuş Gribi (H5N1) gibi salgınlarda da uygulanmıştır. Gelinen süreçte şu an günümüzde Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) COVID-19 hastalığından iyileşmiş bireylerin kanından elde edilecek immün plazma tedavisini önermektedir ve ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır.

İmmün Plazma Tedavisi Nedir?
COVID-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması amaçlanmaktadır.

Kimler Covıd-19 İmmün Plazma Bağışında Bulunabilir?
18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış) bağışçılar. Tercihen erkeklerden, gebe kalmamış (doğum/düşük/kürtaj) kadınlardan ve kan transfüzyonu yapılmamış kişiler. Doğum ya da düşük yapmış kadınların ve kan transfüzyonu yapılmış kişilerin bağışçı olabilmeleri için HLA antikorları açısından taranmaları ve negatif olduklarının gösterilmesi gerekmektedir.
-Tüm bağışçı adaylarının mutlaka COVID-19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olmalıdır. Bununla beraber; Bağışçı adayı, hastanede yatarak tedavi görmüş bir kişi ise en az 24 saat ara ile iki nazofarenks sürüntü örneğinin SARS-CoV-2 moleküler test sonuçları “NEGATİF” bulunmalı ve klinik olarak (öksürük, ateş, nefes darlığı, halsizlik vb.) iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olmalıdır. En az 24 saat ara ile yapılmış iki “NEGATİF” moleküler test sonucu olmayan COVID- 19 immün plazma bağışçıları için aşağıdaki madde uygulanır: COVID-19 tanısı almış ancak tedavi ve/veya karantina sürecini evde tamamlayan bağışçı adaylarının klinik olarak tam iyileşmesinin üzerinden en az 28 gün geçmiş ve bağış öncesinde nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış SARS-CoV-2 moleküler test sonucu “NEGATİF” olmalıdır. Bu kişilerin hastalık dönemine ait kayıtları eksiksiz, takip edilebilir ve dökümante olmalıdır.

Bağış Aralığı, Bağış Sıklığı, Bağış Hacmi
İmmün plazma bağışı, ilk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilmek kaydıyla, en az 7-10 günde bir olmak üzere bir ay içerisinde en fazla 3 kez yapılabilir. Bir bağışçıdan 1 seferde 600 ml'yi geçmeyecek şekilde bir ay içerisinde en fazla 1800 ml plazma toplanabilir.

Bağış Süreci
Aferez bağışı için gereken şartları taşıyan bağışçı adayları tarafından, Kan Bağışçısı Kayıt, Kan Bağışçısı Sorgulama, Aferez Bağışçısı Bilgilendirilmiş Onam, Covıd-19 İmmün Plazma Gönüllü Bağışçıları İçin Ek Onam ve Sorgulama Formları doldurulur. Uygun bulunan bağışçı adaylarının Doktor tarafından kısa fizik muayenesi yapılır. Bağışçı adaylarının Türk Kızılay tarafından Ulusal mevzuata uygun olarak testleri çalışılır; Mikrobiyolojik tarama testleri (Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz),
NAT testleri (Hepatit B, Hepatit C ve HIV), İmmünohematoloji testleri, Test sonuçları uygun olan bağışçı adaylarının aferez yöntemiyle immün plazması alınır. Hastalarımızın ihtiyacına göre bileşenler hazırlanır. Bakanlığımızın onayladığı hastanelere hazırlanan immün plazmaların transferi gerçekleştirilir.

İmmün Plazma Bağışına Gelmeden Yapmasına Gerekenler
T.C. kimlik numarasının yazdığı fotoğraflı belgenin (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanında olması, Bağışçı adayının aç olmaması, tercihen kan bağışından iki saat önce tam bir öğün yemiş olması, son 24 içerisinde normal, yağsız besinler alınmış ve mümkün olduğunca fazla sıvı tüketilmiş olması,Bağıştan önceki yarım saat içinde kafein içeren içecekler (kola, kahveli içecekler vb.) içilmesi.Kişisel bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak saklanacak olup üçüncü kişilerle/taraflarla paylaşılmayacaktır. İmmun Plazma Bağışı sistemi randevulu sistem olarak hizmet vermektedir. Şu an için İstanbul, Antalya, Eskişehir, İzmit, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Denizli, Bursa, Kayseri, Adana, Ankara ve Samsun olmak üzere 14 ilimizde 16 bağış noktasında immun plazma bağışı alınmaktadır.” Diye konuştu.