Amasya Orman Bölge Müdürlüğü çalışma sahalarında sağlıklı, genç ve sürdürülebilir ormanlar oluşturmak ve  ülke sanayisinin orman ürünlerinden elden edilen hammaddeye olan ihtiyacını karşılamak için uygulamalı eğitim tatbikatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Taşova Orman İşletme Müdürlüğü Destek ve Karaağaç Orman İşletme Şefliği üretim sahalarında Silvikültür ve İşletme Pazarlama tatbikatı yapıldı.

Tatbikat; Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla, Silvikültür Şube Müdürü Hayati Ergüden, Orman İdari Planlama Şube Müdürü Bilal Dinç, Taşova  Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, İşletme Şefleri,  Orman Muhafaza Memurları ve üretim işçilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Halil Oflu; Silvikültür tatbikatlarındaki amacımız çalışma yapılacak sahaların prototipi konumunda olan bir deneme alanında, uygulama yaparak tecrübelerimizi paylaşmak ve bilgilerimizi pekiştirmek suretiyle  bütünde yapılacak çalışmalarımızda  sağlıklı sonuçlar elde etmektir. Bu tatbikat mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza yol gösterici olacaktır. dedi.

Eğitim tatbikatında;

Silvikültür Şube Müdürü Hayati Ergüden;  Gençlik bakımı, seyreltme ve sürgün kontrolü, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, suni gençleştirme, doğal gençleştirme (tohumlama kesimi),ilk aralama ve budama, suni tensil çalışmaları, kültür bakımı gibi silvikültürel müdahale şekillerinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla;

İş güvenliği konusunda üretim sahasında dikkat edilmesi gereken hususlar, damga, güvenli kesim, devirme, dal temizliği, boylama teknikleri, standardizasyon esaslarına uygunluk, üretim dosyalarının tanzimi konuları uygulamalı olarak anlatıldı.