İlçemize bağlı Güngörmüş (Kadimköy) sınırları içerisinde yer alan Durmuş mahallesi mevkiinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce işletilmesi planlanan toplam: 18.99 hektarlık alanda Kum Çakıl Ocakları projesi için Amasya Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevresel Etki Değerlendirmesi  ÇED gerekli değildir kararı verildi.