İLÇEMİN ÖZGÜR SESİ

Kolay gelmedik ey dostlar! Bizler bu günlere,
Kağnı koşmuş, saban tutmuş o nasırlı eller,
Ecdat anlatsa da maziyi demet demet bizlere,
Yekpare bir vücut olmak düşüyor TAŞOVALIM sizlere.

Bir er bekliyor işte bu yüce meydan,
Yiğidim gelmesin sırtın yere, zira cehalet heyelan,
Zaman şimdiki zaman, aç ufkunu da gitsin buhran
Azimle, gayretinle TAŞOVALIM alem sana olsun hayran.

Sen ki sahip olursan özün, bilinçli bir nesil geliyor,
Sevgide sel olup, cehaleti bilgi-beceri ile eliyor,
Vahim ve vahşetle gelen cehalete konsa bir nokta
Yeter ki bilgini artır, tabi ki yüzer bu gemi OKYANUSTA.

Asrımın hızla gelişmesinden asla geri kalamam,
Miadı dolmuş icatları öncü rehber alamam,
İlçemin refahında ruhumda kalsa da en son derman,
Vefasız sadakatle atiye olsun en büyük armağan.

Hatırla ki; o günleri komşunun ortak koştuğu sarı öküzler,
Bizlere ibret olacak çok ders veriyor seferberlik türküleri,
Halkımıza şükürler olsun, geride kaldı o acı günler,
Hasretim o samimi günlere gönül vermiş, sevecen gönüllere.

Artık bundan böyle ovasında kurbağa, semasında karga değil,
Dağında, taşında, bahçesinde, bağında bülbüller ötsün,
Yaylasında, ovasında, otağında çobanlar sürü gütsün,
Hür müteşebbis, özgür iradesi ile AŞKINI katsın harcına,
TAŞOVALIM sinende saklı birlik beraberlik ruhu dikilsin BURCUNA

Ekrem AKAY