İlçemizde esnaflık yapan Doğa ve Çevre dostu Kadir Yüksel’in Taşova Kaymakamlığı (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü)’ne 21.03.2022 tarihli ve 73955170-1963 sayılı bireysel dilekçesi.

T.C. Amasya Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından cevaplandı.

Amasya Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş imzalı cevabi yazısı;

”İlgi sayılı yazınız eki Kadir YÜKSEL’ e ait dilekçede İlçenize bağlı birçok köyde ve Taşova Merkez Faravga mevkiinde bulunan asırlık sakız ağaçlarının tescil edilmesi talep edilmiştir.

Amasya ili, Taşova ilçe Merkezi Faravga mevkii ile dilekçe eki krokide belirtilen köylerde yapılan incelemeler neticesinde sakız ağaçlarının türleri incelenmiş, belirtilen yörelerdeki sakız ağaçlarının türlerinin Atlantik sakızı (Fistacia atlantica) olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda tescillenmesi istenilen sakız ağaçlarının, 20.07.2022 tarih ve 31898 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiş olan 01.07.2022 tarih ve 117 nolu “Tabiat Varlıkları Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine İlişkin İlke Kararı” ekindeki Ek-1, Tablo-2, Tablo-3’de yer ala sakız ağacı türlerinden olmadığı tespit edilmiş, bu nedenle söz konusu ağaçlar için tescil işlem başlatılmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.”

ATLANTİK FISTIĞI (SAKIZLIK)

Sakızlık (Pistacia atlantica) Menengiçgiller (Anacardiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye’de Çatalca-Kocaeli, Orta Karadeniz, Asıl Ege, Orta Kızılırmak, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1-1500m yüksekliklerde, kurak yamaçlar, yol ve tarla kenarlarında yetişir.

Türkçe literatürde genellikle Sakızlık olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde sakızlık olarak bilinir. Bilimsel olarak Pistacia atlantica Desf. şeklinde tanımlanır. Pistacia ΄lezzetli tadı olan΄ anlamında kullanılan Yunanca pistáke veya pistákia kelimesinden türetilmiştir, Yunanca kelime ise Pers dilinde aynı anlama gelen pistâkh kelimesinden türetilmiştir.   Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Desf. kısaltması bilim insanı René Louiche Desfontaines (1750-1833) için kullanılmıştır.