Yüksek seçim kurulu (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor, takvime göre propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başladı, propaganda serbestliğin 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

  31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, propagandalar yasaklanıyor. Peki yasaklar neler işte detaylar.

Yasaklar Neler

1-Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi.

2-Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

3- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verile bilecek.

4-Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olacak.

5-Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanacak

6- Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verebilecek.