Bu gün 14 Mart Tıp Bayramı. Sağlık bir sosyal devletin temel görevidir. Ancak ülkemizde küresel emperyalizmin yerli işbirlikçi iktidarlarının özelleştirme politikaları, merkezi bütçeden yeterli payı alamaması nedeniyle sağlık sistemimiz bu gün içinden çıkılamaz sorunlarla boğuşmak durumuna düşürülmüştür.

Hastayı müşteri, hastaneyi ticarethane olarak tanımlayan, sağlık çalışanlarının emeğini sömüren, insan sağlığını küresel kapitalizmin çok uluslu şirketlerinin talanına terk eden neo liberal sağlık politikaları terk edilmelidir.

Koruyucu tıp öncelikli toplumcu kamusal sağlık sistemi kurulmalı, ilaç, aşı ve tıbbi malzeme üretimi yerli kaynaklara dayandırılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramını kutluyorum.

Ömer SAYAN

CHP Taşova İlçe Başkanı