Taşova Çevre Platformu ve Boğalı dağı eteğinde bulunan 24 köy boğalı dağında yapılması planlanan madenlere karşı mücadelede yeni bir kazanım daha elde etti.

  Boğalı dağının Ardıçönü Köyü Bölgesinde, yakınen bilinen Fatsa, Şebinkarahisar, Kaz Dağları ve İliç gibi vahşi madencilik için hazırlanan ÇED gerekli değildir kararı başvurusu yapılan 3. proje tanıtım dosyasının T.C. Amasya Çevre, Şehirçilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ret ettiğini önceki gün dava avukatı Selim Sarayın canlı yayın ile duyurmuştu.

 Bugün Kurum internet sayfasından süreci sonlandırma kararlarını kamuoyuna resmen sunuldu.