Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince İl Encümeni, biri Suluova, ikisi Taşova ilçemizdeki 3 adet jeotermal kaynak arama sahası için arama ruhsatları vermek üzere, açık teklif arttırma usulüyle ayrı ayrı ihale gerçekleştirecek.

İhaleler, 20 Şubat 2024 Salı günü, saat 10.00’da; Amasya İl Özel İdaresi, 3. Kat, Encümen Odası, İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No: 101, Amasya adresinde başlayıp  10 dakikalık aralarla, peş peşe yapılacak.

İhale evrakı, Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecek ve geçici teminatla birlikte bankaya yatırılması gereken 1.000 TL karşılığında, aynı adresten temin edilebilecek.

İsteklilerin, tekliflerini en geç ihale günü, aşağıda ayrı ayrı belirtilen ihale saatlerine kadar Amasya İl Özel İdaresi, 3. Kat, Encümen Odası, İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No: 101, Amasya adresine teslim etmeleri gerekiyor.

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI

Ruhsatlandırılacak olan ihale konusu arazilerin ilçesi, köyü, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdaki gibi listelendi.

İlçesi: Suluova

Köyü: Cürlü

Yüzölçümü: 3.338,89ha

Muhammen bedeli: 600.000 TL

Geçici teminatı: 18.000 TL

İhale saati: 10.00

 

İlçesi: Taşova

Köyü: Uluköy

Yüzölçümü: 4.736ha

Muhammen bedeli: 1.200.000 TL

Geçici teminatı: 36.000 TL

İhale saati: 10.10

 

İlçesi: Taşova

Köyü: Karsavul

Yüzölçümü: 4.944,03ha

Muhammen bedeli: 1.250.000 TL

Geçici teminatı: 37.500 TL

İhale saati: 10.20.

Jeotermal Enerji Nedir?

Jeotermal enerji, dünyanın alt yüzeyinde elde edilen ısıdır. Su ve/veya buhar jeotermal enerjiyi dünya yüzeyine taşır. Özelliklerine bağlı olarak, jeotermal enerji ısıtma ve soğutma amacıyla veya temiz elektrik üretmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, elektrik için, genellikle tektonik olarak aktif bölgelere yakın konumdaki yüksek veya orta sıcaklık kaynaklarına ihtiyaç duyulur.

Farklı olgunluk seviyelerinde farklı jeotermal teknolojiler vardır. Bölgesel ısıtma, jeotermal ısı pompaları, seralar ve diğer uygulamalar gibi doğrudan kullanımlar için teknolojiler yaygın olarak kullanılır. Doğal olarak yüksek geçirgenliğe sahip hidrotermal rezervuarlardan elektrik üretimi teknolojisi olgun ve güvenilirdir. Bununla birlikte, orta sıcaklık alanları gittikçe daha fazla kullanılıyor ve jeotermal akışkanın bir işlem akışkanını kapalı bir döngüde ısıtmak için ısı eşanjörleri yoluyla kullanıldığı ikili çevrim teknolojisinin gelişimi sayesinde elektrik üretimi veya kombine ısı ve güç için kullanılmaktadır.