Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde en mümbit topraklar olarak adlandırılan ve bölgemizde Sebzenin Vatanı olarak bilinen Andıran köyünde her geçen gün teknolojiye daha fazla ayak uydurarak üretim yapılıyor.

  Doğaya birçok zararı olan Hidro Elektrik Santrali HES, köyün o dönemlerdeki ismi olan Umutlu HES olarak başlamış ancak köylünün direnişi nedeniyle Andıran projeden vareste tutulmuştu.

Tüm kamuoyunca ittifakla doğaya zararı olmadığı kabul edilen en masum enerji üretim sistemi olan Güneş Enerjisi Sistemi (GES), ilçemiz Durucasu köyünden sonra Uluköy ve Mülkbükü köyleri arazisine de kuruluyor.

  Ağaoğlu GA Elektirk Enerji A.Ş. Umutlu HES yardımcı kaynak GES kapasite artışı projesine ilişkin olarak 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED yönetmeliğinin 17. maddesi gereği çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir kararı verildi.

Konuyla ilgili Amasya Valiliği’nin web sayfasında bir duyuru yayınlandı: