Amasya İl Genel Meclisinin 8 Ocak 2024 tarih ve 22 sayılı kararı gereğince;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. Maddesi gereği gündeme alınması kabul edilen 08.12.2023 tarihli önerge doğrultusunda; Kapanan Belediyelerin imar planlarında sorunlar yaşanmaktadır.

Parselizasyon planlarının olmaması ve 1/5000 ölçekli haritalarının bulunmaması sebebi ile bazı köylerin imar planları mahkemelerce iptal edilmiştir. Bu sebeple İlimizde kapanan Taşova İlçesi; Alpaslan, Dereli, Belevi, Boraboy, Çaydibi, Destek, Kozluca, Yayladibi, Esençay, Uluköy, Özbaraklı, Akınoğlu, Ballıca, Göynücek İlçesi; Gediksaray ve Damlaçimen, Suluova İlçesi; Erarslan, Merzifon ilçesi Kayadüzü, Amasya Merkez: Aydınca, Doğantepe, Ezinepazar, Uygur, Yassıçal, köyleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık ile İnceleme ve Araştırma komisyonlarınca hazırlanan 25.12.2023 tarih ve 5 sayılı raporun görüşülmesi sonucu

08.01.2024 tarih ve 23 sayılı kararıyla İlçemize bağlı Alpaslan, 08.01.2024 tarih ve

25 sayılı kararıyla Ballıdere, 08.01.2024 tarih ve 26 sayılı kararla Belevi, 08.01.2024 tarih ve 27 sayılı kararla  Boraboy, 08.01.2024 tarih ve kararla Çaydibi, 08.01.2024 tarih 30 sayılı kararla Destek, 08.01.2024 31 sayılı kararla Kozluca, 08.01.2024 tarih ve 32 sayılı kararla Yayladibi, 08.01.2024 tarih 35 sayılı kararla Esençay, 08.01.2024 tarih ve 39 sayılı kararla Uluköy, 08.01.2024 tarih ve 42 sayılı kararla Özbaraklı, 08.01.2024 tarih ve 43 sayılı kararla Akınoğlu (Tekke) Köyü ve 08.01.2024 tarih 44 sayılı kararla Ballıdere Köyünün İmar Planlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Bilindiği gibi ilçemize bağlı 10 beldeden Çaydibi önce Taşova’nın mahallesi olmuş, sonrasında köylüğe dönüşmüştü. Diğer 9 beldemiz ise nüfusu ikibinin altına düştüğü için 2014 yılı itibarı ile belediye teşkilatları kapatılıp, köye dönüşmüşlerdi.

Yukarıda ismi geçen köylerimizin imar planlarında köy statüsüne göre değişiklik yapılacak.