1939 Erzincan depremi ile 1942 ve 1943 yıllarında meydana gelen depremler sonucu büyük hasar ve can kaybı meydana gelen yörede Erbaa eski yerinden şimdiki bulunduğu bölgeye taşınmış, aynı yıllarda Alpaslan köyümüzde şimdiki yerine taşınmıştır.

  Bölgede yeni bir ilçe ihtiyacının ortaya çıkması ile Tokat Valisi İzzettin Çağpar, o dönemde 60 hane ve 356 nüfusa sahip Yemişenbükü köyünün Taşova adı altında ilçe olmasında en büyük paya sahip olmuştur.

  Geçmişte yöremizin Taşabad ismi ile anılan bir nahiye olması kanaatımızca  ilçemizin adının TAŞOVA  olmasında önemli bir  etkendir. Tokat vilayeti ve o yıllarda Tokat’a bağlı olan Taşova kazası bu hizmetinden dolayı Vali İzzettin Çağpar’a “Fahri Hemşehrilik” Payesi vermiş olduğu gibi, en merkezde olan caddemize “İzzettin Çağpar Caddesi” ismini vererek bir kadirşinaslık örneği göstermiştir.

İşte bu sancağın hikayesi de o dönemlere dayanıyor. Yıl 4 Ağustos 1944 dönemin Tokat Valisi İzzettin Çağpar Taşova ilçe olduğu gün Taşova kaymakamlığına hediye ettiği ilk sancağımız.

Bu sancak Taşova kaymakamlığında bulunan koridorda sergileniyor.