Çiftçilerimiz, bir an önce toprağın hazır hale gelmesi ve mazot tüketimini azaltmak için bilinçsizce anız yakma yoluna gitmektedir. Bu da, hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar vermektedir. İnsan sağlığını da önemli derecede etkileyen anız yakımı çevre kirliliğine yol açmaktadır.

  Anız yangınları toprağın üst tabakasındaki organik madde ile toprak altında bulunan ve toprağın oluşumunu sağlayan faydalı canlıları da yok ederek biyolojik dengenin bozulmasına, bitkilere yarayışlı besin maddelerini de azaltarak verimin düşmesine sebep olur. Toprağın su tutma kapasitesi ve havalanması azalır, toprak sudan yeterince faydalanamaz. Anız yangınları, toprağı bitki örtüsüz bırakacağından, toprak doğrudan yağmur sularına ve rüzgar erozyonuna açık hale gelir, erozyon artışına ve toprağın çoraklaşmasına neden olur.

  Bunların yanı sıra anızların orman içerisinde veya yakınında yakılması ise büyük orman yangınları gibi felaketlere neden olmaktadır. Anız yakma sonucu oluşan orman yangınları, insanlık için temiz hava ve doğal zenginlik açısından son derece değerli olan ağaçları, kuşları, arıları, böcekleri yakmakta ve ekolojik dengeyi hızla bozarak, su kaynaklarını da kurutmaktadır. Ayrıca can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anız yakılmasını önleme ile ilgili çalışmalar yıl boyunca sürmekte olup, hazırlanmış olan çiftçi mektubu, liflet gibi basılı yayınlar ile anız yakmanın insana, çevreye ve toprağa verdiği zararlar anlatılmaktadır.

  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. maddesine dayanılarak 2023 yılında kanuna aykırı davranılması halinde uygulanacak idari para cezaları 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı karar ile Resmi Gazetede yayımlanarak 2023/1 No'lu Tebliğ ile belirtilmiştir. Söz konusu tebliğde “Bu kanunun ek 1. Maddesinin C bendine aykırı olarak 'Anız yakanlara her dekar için 244.09 (İkiyüzkırkdörtliradokuzkuruş) TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır." Açıklaması yer almaktadır. 

  Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah GÖKTEKİN çiftçilerimize seslenerek;

  “Değerli çiftçilerimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, iyi ve verimli bir topraktır. Anız yakarak geçim kaynağınız olan toprağı fakirleştirip çocuklarımızın geleceğini karartmayalım. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için mutlak gerekli olan tarım topraklarımızın verimliğinin korunması, kesinlikle anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlıdır." diye konuştu. ​