Toprak Mahsulleri Ofisi, Çılkıdır yakınlarındaki Taşova Pancar Bölge Müdürlüğüne ait Pancar Kantarında buğday alımlarına 7 Temmuz 2023 Cuma günü başlıyor.

 Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen yaptığı açıklamaya göre; ”Alımlar randevulu sistem hesabına göre yapılacak. Bilindiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton, Arpa için ise 7.000 TL/Ton, ton başına Buğdayda 1.000 TL, Arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği veriliyor. Ödemeler ise yaklaşık kırk beş günde yapılıyor.”

 İlçemizdeki zahireciler ise un fabrikalarının yurt dışından daha kaliteli düşük fiyata buğday ithal ettikleri için ilçemizden buğday almadıkları nedeniyle alımkar değiller.