Mahkemenin OSB kararını iptalinden sonra, söz konusu kararın içeriğiyle ilgili bir takım yanlış anlamaları önlemek ve özellikle OSB’nin Çambükü’ ne kurulmasını hala isteyen bir takım çevrelerin kararı kendi lehlerine yorumlama çabaları nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmak gerekmiştir. Şöyle ki;

 Öncelikle OSB ile ilgili süreci anlamak gerekmektedir. Süreç şöyle islemiştir:

1- Kamu yararı kararı alınmıştır.

2-Yer Seçimi Komisyonu Çambükü’nü tespit etmiştir.

3- Mera Komisyonu alandaki meraların vasfını değiştirmiştir.

4- Toprak Koruma Kurulu alandaki tarım arazilerinin vasfını değiştirmiştir.

5-Bu işlemler Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra Sanayi Bakanlığı tarafından OSB kesin kararı verilmiştir.

6- Sonrasında imar planı yapılmıştır.

Çambükü Köyü adına Mera Komisyonu işlemine karşı bir dava, imar planına karşı bir dava, kamu yararı kararına karşı bir dava açılmıştır. Ayrıca Çambükü köy halkından kişiler adına da davalar açılmıştır. 

  KÖYÜMÜZ ADINA KAZANDIĞIMIZ DAVADA İSE TOPRAK KORUMA KURULUNUN TARIM ARAZİLERİNİN VASFININ DEGİŞTİRİLMESİ İŞLEMİ, KAMU YARARI KARARI, MERA KOMİSYONUNUN MERA VASFİNİN DEGİSTİRİLMESİ İŞLEMİ, YER SEÇİMİ KARARI VE NİHAYETİNDE SANAYİ BAKANLİĞİ’ NCA VERİLEN OSB KESİN KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTIR.

   MAHKEME YAPILAN YARGILAMA SONUNDA MERA KOMİSYONU KARARİ İÇİN AÇILAN DİĞER DAVA NEDENİYLE BİR KARAR VERMEMİS, KAMU YARARI KARARINA KARŞI TALEBİMİZİ İSE RED ETMİSTİR. RED SEBEBİ OSB KURULMASININ KAMU YARARINA OLDUĞUDUR, YOKSA İLLAKİ ÇAMBÜKÜ’NE KURULMASI KAMU YARARI KARARI KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

  ANCAK MAHKEME TOPRAK KORUMA KURULUNUN İŞLEMİNİ HUKUKA AYKIRI GÖRMÜŞTÜR.  SEBEBİ İSE MUTLAK VE MARJİNAL TARİM ARAZİSİNİN VASFININ DEGİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİN ANCAK ALTERNATİF ALANİN BULUNMAMASİ HALİNDE YAPİLABİLECEĞİ, KURULUN İSE ALTERNATİF ALAN ARAŞTIRMASI YAPMADAN ÇAMBÜKÜ’NDEKİ TARIM ARAZİLERİ ÜZERİNDE VASIF DEGİŞİKLİĞİ YAPTIĞIDIR.

   MAHKEME GEREKÇESİNDE, AMASYA’NIN GENELİNDE ÇAMBÜKÜ’NÜN TARIM ARAZİSİNDEN DAHA VASIFSIZ BİR ARAZİ BULUNMADIĞININ TESPİTİNİN GEREKTİGİ GİBİ MEVCUT OSBLERİN GENİŞLEME ALANLARININ DA YETERLİ OLMADIĞININ TESPİTİNİN DE GEREKLİ OLDUĞUNU, HÜKÜM ALTINA ALMIŞTIR.  MAHKEME, ÖZETLE ALTERNATİF ALAN ARASTIRMASI YAPILMADAN TARIM ARAZİLERİNİN VASFININ DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİ SAKATTIR DEMİSTİR.

 BU SAKAT İŞLEM NEDENİYLE SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN OSB KESİN KARARI İPTAL EDİLMİŞTİR. ASIL UZERİNDE DURULMASI GEREKEN KONU BUDUR. ÇÜNKÜ ŞUAN İTİBARİYLE YASAL OLARAK KURULMUŞ BİR OSB YOKTUR. DİGER DAVALARIMIZ İSTİNAF ASAMASİNDA OLUP ORADAN DA LEHİMİZE KARAR CİKACAĞI İNANCINDAYIZ. KALDI Kİ LEHE KARAR ÇIKMASA BİLE ZATEN İPTAL OLMUŞ BİR OSB İŞLEMİ NEDENİYLE BAĞLI İŞLEMLERİN DE YÜRÜRLÜĞÜNÜN KALMAMASI GEREKMEKTEDİR.

 LEHİMİZE VERİLEN KARARI -USULİ BİR KARAR, EKSİKLİKLERİ YERİNE GETİRİP İSLEME DEVAM EDERİZ- MANTIĞI İLE ETKİSİZ HALE GETİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNENLER İYİ BİLMELİDİRLER Kİ TURKİYE’DE HUKUK VARDIR.

   AMASYA’NIN TAMAMINDA OSB KURULABİLECEK, CAMBÜKÜ’NDEKİ ARAZİLERDEN DAHA VERİMSİZ BİR ARAZİ OLMADİĞINI İDDİA EDEREK YENİ BİR İŞLEM TESİS ETMENİN, HUKUKA UYGUN OLMAYACAĞI HERKESCE BİLİNMELİDİR. ÇÜNKÜ HERKES BİLMEKTEDİR Kİ AMASYA ÖLÇEĞİNDE ALTERNATİF ALAN ÇOKTUR.  BOYLE BİR HUKUKA AYKİRİ İSLEM TESİS EDİLEREK CAMBÜKÜ’NDE OSB KURULMASINA DEVAM ETMEK İSTEYEN GÖREVLİLERİN TAMAMINI CUMHURİYET SAVCILIĞINA VE İLGİLİ BAKANLIKLARA ŞİKAYET EDECEĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTERİZ.

  DİGER TARAFTAN BAZI KÖTÜ NİYETLİ ÇAMUR ATMAYA YÖNELİK YORUMLARIN AKSİNE, GÜCÜNÜ  SADECE HUKUKTAN VE HAKLILIĞINDAN ALAN ÇAMBÜKÜ KÖYÜ VE KÖYLÜLERİ  ADINA OSB İLE İLGİLİ EN KÜÇÜK İŞLEME DAHİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE KADAR GİDECEK DAVALAR ACİLACAKTİR.

Buradan, bir görüşme sırasında bana da söylenen, ‘ gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledik ama bu karardan dönemeyiz’ diyen sevgili arkadaşlara sesleniyorum. Gömlek çıkarıldı. Rica ediyorum yeni gömleğinizin ilk düğmesini doğru ilikleyin. Yapılan her turlu işlem ve eylemler ile Cambükü halkını ve sevenlerini buhrana sürüklemeye, Taşova’yı gerilim ortamına sokmaya hakkiniz yoktur.

Saygılarımla.

Çambükü Köyü ve Köylüleri adına Av. Mehmet Celep