Borcunu inkar ederek ödemeye yanaşmayanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi.

Yüksek Mahkeme, alacak davalarında mail, whatsapp, facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde olduğuna hükmetti.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 2017/1014 Esas ve 2020/4488 Karar sayılı ilam ile alacak davalarında mail, whatsapp, facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde olduğuna ilişkin içtihat geliştirildi.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak mahkemeler nezdindeki ispat vasıtaları da farklılaşarak günümüz koşullarına göre şekilleniyor.

Yaptığı tüm görüşmelere rağmen alacağını tahsil edemeyenler mahkemelerin yolunu tutuyor.

Alacak ve borç ilişkilerinin ispatında artık mail ve elektronik ortamdaki diğer yazışmalar da Yargıtay tarafından delil olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar; taraflar arasındaki ilişkinin ve sözleşmenin varlığına delalet eden elektronik ortamlardaki her türlü yazışma ve mesajların bir yargılamada delil olabileceği düşüncesiyle hareket etmelerini tavsiye ediyor.

Alacak davalarında her türlü elektronik ortamda yapılan yazışmalar delil niteliğinde değerlendiriliyor.