4 Ekim ve 5 Ekim 2022 günleri yapılacak ihaleye Başkan Eryurt Kozluca köyünün ihaleye karşı olduklarını vurguladı:

 ”Amasya ili Taşova ilçesi Kozluca köyü.,.. Ada….. Parsel sayılı taşınmaz Taşova Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılmış ise de;

  Satışa çıkarılan taşınmaz yüzlerce yıldır tüm köy halkının ortak kullanımında olan MERADIR; mera olarak kullanımı ve vasfına tüm köy halkı yanında komşu köy halkları da şahittir.

  Mera Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarımız itibarıyla; meralar satılamaz vasfı değiştirilemez amacı ve mera vasfını ortadan kaldıracak herhangi bir işlem ve kullanıma tabi tutulamaz.   Satışı çıkarılan taşınmaz köyümüze ait olup, tüm köy halkının ortak kullanımında olan Kozluca Köyü yaylasının devamı ve bütünleyici parçası niteliğindedir.

 Satışa çıkarılan meranın içinde giden umumi yol, hacı dayı Hasan dayının, Mehmet daýının yüzlerce yıldır hayvanlarını ıslık çalarak suladığı Çeşme ve dibinde gölgelendi salıncak astığı ağaçlar vardır.

 Köy halkımız yüzlerce yıldır satışa çıkartılan merayı Mera olmasının yanında toplumsal etkinliklerinde de ( Pilav, eğlence, mesire vs) kullanmaktadır.

  Köyümüzde büyük ve küçükbaş hayvancılık halen devam etmekte olup hayvancılık yönünden de buranın mera olarak kalmasında mutlak zorunluluk bulunmaktadır.

 Subjektif olarak görülebilirse de en önemli hususlardan biri ise 7’den 70’e tüm köy halkı bu satışa şiddetle karşı olup satışın durdurulmaması halinde toplumsal huzursuzluğa neden olacağı bir gerçeklik olduğundan;

 a-) Talep konusu taşınmazın satış işlemlerinin derhal ve kesin olarak durdurulması.

b-) Amasya Mera Komisyonu tarafından taşınmazın mera vasfının tespiti ile koruma altına alınması, bu yapılmadığı takdirde;

c-) Amasya Valiliği Muhakemat Müdürlüğü tarafından talep konusu taşınmazın mera vasfıyla tapuya kayıt ve tescil için kamu davası açılması için;

 Gereğin yapılmasını Kozluca köyü muhtarlığı ve tüm köy halkı olarak siz değerli kamu bürokrasisi görevlerinden saygılarımızla arz ederiz.

  Kozluca Köyü alan mezrası arasında bulunan çiftlik düzü denen yerin kozluca köyü ve alan mezrası tarafından ortak kullanılması ihaleden dolayı akraba olan insanların bir birlerine düşürülmemesi için ihalenin iptali siz büyüklerimizden kamu yararına talep ediyoruz.

Kozluca Köyü  Halkı ve dernek üyeleri.”