Amasya Valiliğinin ÇED gerekli değildir  kararına karşı açılan davada Keşif heyetini büyük bir kalabalık halk karşıladı.

  Tüm çevre köylerinden gelen muhtarlar ve köy halkı doğasına sahip çıktı. Çeşitli çevre platformların da destek verdiği. Keşifte köy halkı coğrafi ve tarihi açıdan birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Boğalı Ardıçönü köyü ve Sakarat bölgesinde Amasya valiliği tarafından bilinçsiz bir şekilde HDD şirketine siyanür ile altın maden işleme  izin verilen bölgenin önemli olduğunu anlattılar. Tüm bölge halkı Bilir kişi heyetinin vereceği karı bekliyor.