Divan başkanlığını Ömer Ünlü, divan katip üyeliklerini  Rıfat Bulut ve Mustafa Uysal’ın yaptığı kongre 15 Nisan 2022 günü Cuma namazından sonra saat 14..00’de Destek Merkez camii  yemekhanesinde yapıldı. Kongrede gündem maddelerinin icrasından sonra seçimlere  geçildi.

  Oy kullanan üye sayısı 49. Geçersiz: 2 gecerli oy 47. Mehmet Bolat 33 oy alırken, Yalçın Cingöz 14 oy aldı.