Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 'nde "Öğretmenlere Yönelik Tip 1 Diyabet Farkındalık Eğitimi" ve "KETEM" sunumu gerçekleştirildi.

 3Mart Perşembe günü Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 'nde gerçekleştirilen sunumda  Tip 1 Diyabet nedir Ketem nedir ve önemi anlatıldı.

 

Tip 1 Diyabet Nedir : Vücudumuzun enerji ihtiyacı, yiyeceklerimizdeki temel besin öğeleri karbonhidrat, protein ve yağlardan sağlanır. Emilebilmek için en küçük parçalarına ayrılan besin öğelerinin en önemlisi “glukoz” adı verilen basit şekerlerdir. Glukoz başta beyin olmak üzere vücudun tüm organlarının önemli bir besin kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan glikozu, midenin arkasında bulunan pankreas bezinin salgıladığı bir hormon yardımıyla kullanır. İnsülin olarak bilinen bu hormon vücutta yapılamaz ise alınan gıdalar enerji olarak kullanılamayacaktır.

İnsülin hormonlarının eksikliği sonucu ortaya çıkan Tip 1 diyabet, sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıktığı için “Juvenil diyabet” adını da alır.

Tip 1 diyabet, pankreasta bulunan ve insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreç sonunda zedelenmesi ile meydana gelmektedir. Hastalar, mutlak veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) almak zorundandırlar. Bu nedenle Tip 1 diyabet, İnsüline Bağımlı Diyabet (Insulin Dependent Diabetes Mellitus=IDDM) olarak da isimlendirilmektedir. Genel olarak toplumdaki diyabet vakalarının %10'unu Tip 1 diyabet vakaları oluştumaktadır. Çocukluk çağında Tip 1 diyabet sıklığı ülkeler (bölgeler) arasında farklılık göstermekte ve her yıl 15 yaş altındaki 100.000 çocuktan 1-42'sinde diyabet gelişmektedir. Tip 1 diyabet genel olarak kuzey ülkelerinde daha sık görülmektedir.

  KETEM Nedir?

(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)

KETEM'ler "Erken teşhis hayat kurtarır!" prensibiyle yola çıkarak meme, serviks (rahimağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir.

 KETEM'ler toplumun kanser ve kanserde erken teşhis ile taramanın önemi hakkındaki farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, erken yakalanabilir kanserlerde erken teşhis ve toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek, bulunduğu ilde kanser kontrolünde etkin rol almak, tüm bu faaliyetler sonucunda da önlenebilir ve erken yakalanabilir kanserlerin morbidite ve mortalitesini azaltmak amacıyla kurulmuştur. Bu merkezlerde kanserden korunma ve tarama yöntemleri hakkında özel eğitim verilmiş olan pratisyen hekimler, konsülte uzman hekimler, hemşire, ebe, röntgen ve laboratuar teknisyeni tıbbi sekreterler görevlendirilmektedir.

Tarama kapsamında yürütülen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.

 KETEM hizmetlerinin büyük bir bölümünü farkındalığı sağlamak amacıyla düzenlenen Halk Eğitimleri ve Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerini içermektedir.

 

KETEM'lerin en önemli amaçları toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirerek kanserden korunmayı ve taramaları gerçekleştirmektir.

KETEM'lerde hizmetler, serviks ve meme kanserleri için yürütülen taramalar çeşitli yöntemlerle (mektup, telefon..) kadınlarımızın davet edilerek gerekli muayene ve www.oyunterapimarket.com testlerin yapılması şeklinde devam etmektedir. Ayrıca  KETEM'ler obezite ve beslenme konularında toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yanında taramalara da  önemli katkı sağlamaktadır.

 Böylece vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürerek ileriki yıllarda kansere yakalanma riskleri azaltılabilmektedir.

Kanser Taraması Nedir?

 Kanser taraması, kanseri, tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamak için test ve muayene yapılmasıdır. Tarama yöntemleri hastalığın başlaması ile hastalığın görünür bir belirti verdiği ana kadar olan süreçte uygulanır.

Her kanser türü için etkin bir tarama yöntemi maalesef bulunmamaktadır.

Ülkemizde kanser tarama hizmetleri etkinliği tüm dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle, etkin olduğu kanser türlerine yönelik sürdürülmektedir.

KETEM'lerde yürütülen kanser tarama hizmetleri aşağıdaki gibidir:

1) Ulusal Meme Kanseri Tarama Standartları  :

a- 40-69 yaş grubu kadınlar hedef gruptur.

b- Mamografi çekimi ile meme kanseri taraması yapılır.

c- Taramanın aralığı 2 yıl olmalıdır.   

2) Ulusal Serviks (Rahimağzı) Kanseri Tarama Standartları:

a- 30-65 yaş grubu kadınlar hedef gruptur.

b- Smear ve HPV Testi  ileserviks kanseri taraması yapılır.

c- Smear taramaları 5 yılda bir tekrarlanmalı, son iki testi negatif (normal) olan 65 yaş kadınlarda tarama sonlandırılır.

3) Ulusal Kolon (Kalınbarsak) Kanseri Tarama Standartları :

a- 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler hedef gruptur.

b- “Gaitada Gizli Kan Testi” (GGK)  ile kolon kanseri taraması yapılır.

c- 2 yılda bir test tekrarlanmalıdır.

d- 10 yıl arayla kolonoskopi tetkiki yapılmalıdır.