Toplantıda konuşan Vali Masatlı organize sanayi bölgelerinin Amasya ve Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi: “İlimizdeki OSB’lerin verimli bir şekilde çalışması için mevcut durumun analizini yapmak ve yeni çalışmalara yön vermek üzere bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ay Suluova Besi OSB’nin Genişleme Alanı Lansmanını gerçekleştirdik. Bu çalışma sonucu OSB’nin faaliyet alanı iki katına çıkmıştır. Amasya ve Suluova OSB’nin genişleme çalışmaları ise devam etmektedir.


 Kuruluş süreci tamamlanan Taşova OSB’yi faal hale getirmek ve en kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunmak için İmar Planı çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız.

Bunların yanı sıra OKA’nın Katma Değerli Üretim Altyapısını Destekleme Programı çerçevesinde temin ettiğimiz hibe destekleri, OSB altyapılarının güçlendirilmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca çevrenin korunmasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Amasya, Suluova ve Merzifon OSB’de Atık Su Arıtma Tesisleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde 2021-2022 yatırım programına dahil edilmiştir. Şunu da özellikle ifade etmek isterim ki TKDK tarafından ilimizde faaliyet gösteren işletmelere proje bazlı olarak sadece 2021 yılı 3. çeyreğinde 13 milyon TL’lik hibe desteği verilmiştir. Bu rakam yılsonu itibariyle daha da artacaktır.”