Vali  Masatlı basın kuruluşlarının temsilcilerinin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında şunları kaydetti: “Değerli basın mensupları öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, geçtiğimiz hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı ve bu buluşmaya vesile olan 24 Temmuz Basın Bayramınızı kutluyorum.

 

Basın demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Basın kuruluşları halk ile devlet arasında köprü vazifesi görerek, kamuoyunun sorun, istek ve taleplerinin yansıtılması noktasında önemli bir görevi ifa etmektedir.

 

Bizim yönetim anlayışımızda da basın mensuplarının daima özel ve ayrı bir yeri vardır. Görev yaptığımız tüm illerde gazeteci arkadaşlarımızın görüş ve önerilerine değer vermekteyiz. Bu noktada Amasya basınının yapıcı, bilgilendirici bir tutumla halkımıza tercüman olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyim. Hepinize İlimiz ile ilgili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

 

Sizlerin de bildiği gibi 2020 yılı Haziran ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin takdirleriyle Amasya Valisi olarak görevlendirilmiştim. O günden beri 1 yılı aşkın süredir Amasya’ya değer katmak, yeni hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini arttırmak ve İlimizin başta ana sektörleri olmak üzere, her sahada yeni atılımlar yapabilmek için çalışmaktayız.

 

Bu süreçte en hassas olduğumuz konu, Devletimizin ve Milletimizin bizlere emanet ettiği kamu kaynaklarını yerinde, etkin ve verimli şekilde, tasarrufla kullanmak, kamu idarelerini ciddiyetle ve etkili bir şekilde çalıştırmak olmuştur.

 

Geçtiğimiz yıl göreve başladıktan sonra ilk iş olarak Amasya’yı her yanı ve yönüyle analiz ettik. Yaptığımız analizler çerçevesinde Amasya ekonomisinin tarım, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaştığını gördük.

 

Daha sonra ise bu alanlarda ne yapabiliriz, bu sektörleri nasıl geliştirebiliriz sorularına cevap bulabilmek için, ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının da içerisinde yer aldığı Tarım Üst Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu, Kültür ve Turizm Üst Kurulu ile Projeler Üst Kurulunu oluşturduk.

 

Bu kurullarda katılımcıların görüş ve önerileri bizlere daima yol gösterici oldu. Şimdi ise sizlere sektörler bazında salgının olumsuz etkilerine rağmen 1 yılı aşkın sürede neler yaptığımızı özet şekilde aktarmaya gayret edeceğim.

 

Amasya tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapılageldiği bir coğrafyadır. İlimizde yapılan arkeolojik kazılarda Yavru Köyünde bulunan Elma Ağacı mozaiği, tarımın bu topraklar için değerini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 

Bulunduğumuz coğrafya ve iklim itibariyle de bölgemiz neredeyse her türlü tarımsal faaliyet için uygun bir yapıya sahiptir. Amasya tarımsal hasıla bakımından ise Ülke ortalamasının üzerinde bir gelire sahiptir.

 

Bizlerde tarım sektöründe yeni bir ivme yakalamak, tarımsal birim üretimde katma değeri yükseltmek için ilk olarak sektörün temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını analiz ettik. Yaptığımız analizler neticesinde tarım sektörünün en önemli sorununun sulama olduğunu gördük.

 

Bu soruna çözüm üretmek adına ise İl Özel İdaremiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğümüzün ortak bir çalışmasıyla tarımsal sulama önceliklerini tespit ederek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik.

 

Yaptığımız bu çalışmayı da bir rapor halinde Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza arz ettik. Sayın Bakanımız da bu raporu önemli bulduğunu ifade ederek, yapacağımız çalışmalara destek olacağını ifade etti.

 

Bu dönemde ayrıca meteorolojik veriler Amasya’nın bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağını öngörüyordu. Bu durum çalışmalarımızı daha da hızlandırmamızı sağladı. 2020 yılında İl Özel İdaremizin sulama bütçesi yaklaşık 3.8 milyon TL, sulamaya açtığı alan ise 600 hektardı. 2021’de bu rakamı 16 milyon TL’ye çıkararak 4 kat arttırdık. Sulamaya açılacak alan ise buna paralel olarak 2500 hektara çıkacaktır.

 

Bunu yeterli görmeyerek Cumhurbaşkanlığımızdan 3 milyon TL, DOKAP’dan ise 8 milyon TL ek kaynak temin ettik. Temin ettiğimiz ek kaynaklar ile 2021 yılında toplamda yaklaşık 4500 hektarlık bir alanı suyla buluşturacağız. 2020’ye oranla sulama bütçemiz ise 8 kattan fazla artmış oldu.

 

Kuraklıkla mücadele ve tarımsal sulama kapsamında bir diğer önemli projemiz ise Ayçiçeği üretimini teşvik etmek oldu. Bu kapsamda Valiliğimizin koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğini alarak ‘Yağlık Ayçiçeği Üretimi Geliştirme Projesini’ hayata geçirdik.

 

Bu proje ile mevcut ayçiçeği ekim alanlarına 55 bin dekar ilave ettik. Mısır bitkisine göre daha az sulama gerektiren ayçiçeği Ülkemizin ihtiyaçları ve yemeklik yağ sektöründeki hâkimiyeti göz önünde alındığında Amasya ekonomisine ve üreticisine önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Projenin en önemli avantajlarından biri de mevcut su kaynaklarımızı kuraklığa rağmen en verimli şekilde kullanmak için bizlere imkan sağlamasıdır.

 

Toplam tutarı yaklaşık 2.4 milyon TL olan bu projedeki devlet katkısı yaklaşık 1.8 milyon TL olup, proje sayesinde 2021 yılında İlimizde Ayçiçeğinde %37’lik bir oranda rekolte artışı beklenmektedir.

 

Yine ürün bazlı desteklemeler kapsamında 3000 dekarlık Nohut, 800 dekarlık Ceviz, 6000 dekarlık alanda ise önemli bir kaba yem kaynağı olan yonca bitkisinin ekimini destekledik.

 

Ekim dönemleri geldiğinde ise 650 dekarlık korunga, 1500 dekarlık yulaf, 500 dekarlık Fiğ ve 3400 dekarlık Tritikale tohumlarını üreticilerimize teslim edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu projelere toplam desteği 641 bin TL’dir.

 

Meyvecilik alanında da bu dönemde önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerde özellikle katma değeri yüksek ürünleri tercih ettik ve ürün yelpazemizi çeşitlendirmeyi amaçladık.

 

Bu kapsamda 150 dekarlık İncir, 60 dekarlık Çilek dağıtımı tamamlanırken, 100 dekarlık Misket Elma, 150 dekarlık Cennet Hurması,  300 dekarlık Erkenci Kiraz ve 100 dekarlık Kuşburnu dağıtımı da dikim mevsimleri gelince yapılacaktır. İl Özel idaremizin bu projelere desteği ise yaklaşık 900 bin TL’dir.

 

Hayvancılık alanına baktığımızda ise İlimizde hâlihazırda 210 bin adedin üzerinde küçükbaş, 203 bin civarında ise büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu sektördeki en büyük hedefimiz, Amasya’yı bölgemizin kırmızı et üretim merkezi haline getirmektir.

 

Bu amaç doğrultusunda en önemli çalışmamız Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgemizin kurumsal kimliğinin ve teknik altyapının güçlendirilerek, OSB’mizi 63,5 hektarlık bir alanda genişletmemiz ve  faaliyet alanını 2 katına çıkarmamızdır.

 

Genişleme çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup, önümüzdeki dönemde lansmanı yapılacaktır. Besi OSB’miz artık daha profesyonel bir anlayışa yönetilmektedir. OSB’nin imar sorunları da çözüme kavuşturulmuş ve firmalara yerinde hizmet verecek bir laboratuvar kurulmuştur.

 

Ayrıca OSB bünyesindeki hayvan varlığının aşı ve ithalat işlemleri dahil, tüm işlemler OSB’de yürütülmekte ve OSB bünyesinde istihdam edilen ziraat mühendisi, veteriner hekim ve diğer teknik personel işletmelere ihtiyaç duydukları teknik desteği sağlamaktadır.

 

Hayvancılık alanında ayrıca sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda buzağı kayıplarını önlemek adına bizzat verdiğimiz talimatla 30 bin E-Coli aşısı temin edilmiştir. Yine küçükbaş hayvan yetiştiricilerin talepleriyle 46 bin 500 doz çiçek aşısı alımı da yapılmıştır.

 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ağırlıklı olarak ilkbahar ve yaz aylarında yaylalarda yapıldığından mevcut yayla yollarımızda 755 km’yi bulan bakım ve onarım çalışması da Özel İdaremiz tarafından yapılmıştır.

 

Yine Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin damızlık manda talebi doğrultusunda da 20 baş damızlık manda %50 proje bedeli Özel İdaremizden sağlanarak, üreticilerimize geçtiğimiz haftalarda teslim edilmiştir. Tarım sektöründe çiftçimizin ve üreticimizin refah seviyesini yükseltmek için proje ve çalışmalarımız bundan sonraki süreçte artarak devam edecektir.

 

İlimiz ekonomisinin diğer öncü sektörü ise sanayidir. Sanayi demek üretim ve istihdam demektir. Sanayi ve teknolojinin gelişmediği bir toplumda kalkınmadan da bahsedilemez. Bizde bu anlayışla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulumuzla ilk olarak İlimizdeki OSB’lerin öncelikli sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek harekete geçtik.

 

Sanayi sektörü için ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda Organize Sanayi Bölgelerinin temel altyapı gereksinimlerini karşılamak adına, Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programını gündeme getirdik.

 

Bu önerimiz neticesinde başlayan proje sürecinin sonunda Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova Besi OSB ve Suluova OSB’nin altyapı ihtiyaçları için 4 adet projeyi ajansımıza sunduk.

 

Bu dört proje de desteklenmeye uygun görülmüş ve Amasya OKA’ya üye illerin toplam nüfusunun %11’ine sahipken, bu mali destek programında dağıtılması hedeflenen toplam desteğin en büyük payını, %28’lik bir oranla 6,8 milyon TL olarak almaya hak kazanmıştır. Bu projeler sayesinde organize sanayi bölgelerimizin kurumsal kimliği daha da değer kazanacaktır.

 

Şimdi ise kuruluşunu tamamladığımız Taşova OSB ile faaliyetlerini sürdüren 3 Karma OSB’miz özelinde yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum.

 

Taşova Organize Sanayi Bölgesinde; 13 Ekim 2020 tarihinde OSB olabilecek alanların incelenmesi ile başlayan süreçte, 5 Kasım 2020 tarihinde resmen müracaat edilmiştir. OSB’nin yapılan değerlendirme neticesinde Taşova ilçesi Çambükü mevkiinde kurulması kararlaştırılmıştır. Kurulum projesi hazırlanan Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alanla ilgili kamu yararı kararı çıkarttırılmış, kurulması planlanan alanlar içerisinde bulunan mera vasıflı araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alanların tahsis amaçlı değişiklikleri yapılarak, hazine adına tescilleri sağlanmıştır.

 

13 Ekim 2020 tarihinde başlayan kuruluş çalışmaları, 13 Nisan 2021 tarihinde Taşova OSB’nin 363 sicil numarasını alarak kurulmasıyla, salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen, örneğine rastlanmayacak şekilde, 6 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanmıştır.

 

Taşova OSB’mizin taslak olarak hazırlanan Parselasyon Planı ile 3 bin ile 10 bin m2 arasında değişen 60 adet sanayi parseli oluşturulması planlanmaktadır.

 

Amasya Organize Sanayi Bölgesinde; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından Atıksu Arıtma Tesisi fizibilite çalışmaları için 110 bin TL,  İmar tadilatı teknik desteği için 35.000,00 TL ve Altyapı bakım onarım desteği için ise 1 milyon 620 bin TL  proje bazlı destek alınmıştır.

 

Ayrıca Atıksu Arıtma Tesisi yapımı işi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021-2022 yılı yatırım programına alınmış olup, 62 hektar genişleme alanı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile Yer Seçimi Komisyonu kurulmuş ve çalışmalar devam etmektedir.

 

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde; 43 Hektarlık 1 nolu ilave alan altyapı işleri tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 250 milyon lira yatırım tutarlı 1.500 kişiye istihdam sağlayacak 19 fabrika açılış aşamasındadır.

 

55 milyon lira yatırım tutarlı ilave 500 kişi daha istihdam oluşturacak 6 parselde inşaatlar çatı seviyesinde tamamlanma aşamasındadır.

 

OSB de doluluk oranı % 98’e ulaştığından, 144 Hektarlık 2 nolu ilave alanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yatırım programına alınması için müracaat yapılmıştır.

 

Ayrıca yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeli olan 2000 +2000 m3 kimyasal + biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021-2022 yatırım programına alınmıştır.

 

OSB’mizde 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tek Ebeveynli Ailelerde Kadın ve Çocuğun Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması Projesi de tamamlanma aşamasındadır. Bu projenin yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 850 bin TL olup, bu rakam OKA tarafından finanse edilecektir.

 

Yine OKA’dan Atıksu Fizibilitesi teknik desteği için 35 bin TL, Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm Projesi için ise 2 milyon 180 bin TL destek alınmıştır.

 

Amasya Suluova Organize Sanayi Bölgesinde ise: Atıksu Arıtma Tesisi yapımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021-2022 yatırım programına alınmıştır. OSB’nin 93 hektar genişleme alanı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile Yer Seçimi Komisyonu kurulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

 

Sürdürdüğümüz genişleme çalışmalarının nihayete ermesiyle OSB’lerimizin kapasitesi yaklaşık 2 katına çıkmış olacak ve yeni kurulacak fabrika ve işletmelerle İlimiz ekonomisi ve istihdamına olumlu katkılar sağlanacaktır.

 

Amasya binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden biridir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetinden kalan sayısız tarihi eseri barındıran Amasya, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da ‘Marka Kent’ ilan edilmiştir.

 

Harşena Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine alınması bu şehrin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Bizde bu bilinçle hem geçmiş medeniyetlerin mirasına sahip çıkmak, hem de Amasya’nın turizm potansiyelini en üst seviyede kullanmak adına çeşitli çalışmalar yapmaktayız.

 

Bu çalışmaların en önemlilerinden biri Harşena Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine alınmasıdır. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın rehberliğinde Amasya Belediyemiz ile uyum içerinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Kültür ve Turizm alanındaki önemli bir projemiz de Kılıçaslan İlkokulu olarak bilinen tarihi yapının Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürmesidir. Bu merkez sayesinde hem unutulmaya yüz tutmuş el sanatları tekrar hayat bulacak, hem de burada yer alacak iş ve sanat atölyeleri vasıtasıyla İlimizdeki istihdama ve sanatsal eğitime katkı sağlanacaktır.

Ayrıca Sofular Mahallesindeki tarihi dokunun turizme kazandırılması konusunda önemli mesafe kat etmiş durumdayız. Yine Venk Suyu olarak bilinen ve önemli bir inanç turizmi noktası olan tarihi mirası da Amasya turizmine kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bununla birlikte uzun yıllardır doğa şartları ve bakımsızlık nedeniyle harap olmuş ve tarihi kayıtları mevcut olmayan Anonim Türbeyi de tekrar ihya ederek, çevresindeki düzenlemeyle birlikte yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz.

Doğa turizminde ise özellikle Boraboy Gölünün yılın 12 ayı ziyaretçilere hizmet verebilmesi için, ortak kullanım alanlarında, gezi yollarında ve benzeri alanlarda gerekli düzenlenmeleri yapmak üzere çalışmaktayız.

Amasya’daki nitelikli konaklama tesisi açığını kapatmak maksadıyla İl Özel İdaremize bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve şuan içinde bulunduğumuz Büyük Amasya Otelini kapsamlı bir tadilata alarak, modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Bu proje için yaklaşık 5 milyon TL harcayacağız.

Yine Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından hazırlanan proje sonucu OKA tarafından finanse edilen Turizm Danışma Ofisimiz ile İlimizin muhtelif yerlerindeki tarihi ve kültürel yapıların tarihe dokuya uygun şekilde hazırlanan tanıtım tabelalarını da geçtiğimiz günlerde hizmete açmıştık.

Ayrıca halihazırda Amasya Misket Elması, Merzifon Keşkeği, Çiçek Bamyası ve Amasya Beji Mermeriyle 4 olan coğrafi işaret sayımıza 9 yeni ürünü eklemek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 9 ürün ise Amasya Çöreği, Amasya Etli Çiçek Bamya Yemeği, Amasya Misket Elma Sirkesi, Amasya Sıkma Tarhanası, Amasya Yağlısı, Patlıcan Pehli Yemeği, Toyga Çorbası, Baklalı Dolma ve Yassıçal Çuha Dokumasıdır.

 

Coğrafi işaretler özellikle gastronomi turizmi için gezen yerli ve yabancı misafirler için önemli bir kriterdir. Bu çalışmalar turizme de dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır.

 

Buradan ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki salgın süreci ilimizde çok iyi şekilde yönetilmektedir.  Tarihi ve kültürel mekânlarımız ile turizm işletmelerimiz de salgınla ilgili tüm tedbirlerini almış durumdadır. Yerli ve yabancı misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Amasya’mıza gelebilir ve bu eşsiz güzelliklerin tadını çıkarabilirler.

 

İlimizin öncü sektörlerinin ardından yaptığımız farklı çalışmalar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, KOSGEB, TKDK, OKA ve DOKAP gibi kurum ve ajanslar proje bazında önemli hibe destekleri sağlamaktadır.

 

Bizde bu desteklerden en üst seviyede faydalanmak adına öncelikle Valilik AB Proje Ofisimizin personel yapısını yenileyerek, ofisi daha etkin ve verimli hale getirdik.

 

Bunun neticesinde Proje Ofisimiz hem farklı kurumlarımıza proje yazımı konusunda teknik destek sundu, hem de kendi bünyesinde hazırladığı projeleri çeşitli kurum ve ajanslara sunarak İlimize ciddi ölçülerde hibe desteği sağladı. Ofisimiz 2021 yılında tarım, sanayi, turizm, çevrenin korunması ve iklim değişikliği konularında 20 proje hazırlayarak ilgili kurumlara sunmuştur.

 

Bu süreçte Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği de kuruluş amacına uygun olarak çalışmaya başlamış ve Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak’ı cazibe merkezi haline getirmek amacıyla, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği koordinesinde Amasya Belediyemiz, Devlet Su İşleri ve diğer kurumlarla işbirliği halinde, Amasya için büyük önem arz eden bir çalışma başlatılmıştır.

 

Bu projenin uygulamaya konulması ile Yeşilırmak, çevresindeki rekreasyon ve peyzaj alanları ile Amasya’mıza yakışır bir görünüme kavuşacaktır. Projenin ön hazırlık sürecinde akademisyenlerin de desteğiyle bölgenin insansız hava araçlarıyla 3 boyutlu haritası çıkarılmıştır.

 

Kadın Kooperatifleri de önem verdiğimiz bir diğer konudur. Kadınlarımızın üretim ve istihdama dahil olmaları ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları için mevcut kadın kooperatiflerini desteklemenin yanı sıra, 4 yeni kadın kooperatifimizin de kurulmasına destek olduk. AB Proje Ofisimiz ayrıca Kooperatiflerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için üretime dönük projeler hazırlayarak OKA’ya sunmuştur.

 

Son olarak 1.5 yılı aşkın süredir Ülkemizin ve Dünya gündeminin birinci sırasında yer alan salgın hastalığın gidişatı hakkında bilgi vermek isterim. Sizlerin de gözlemlediği üzere salgın hastalık tüm dünyayı olumsuz yönde etkilemiş ve can kayıpları ile ekonomik zararlara yol açmıştır.

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimizin son 18 yılda gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm projesi neticesinde Ülkemiz gelişmiş hastaneler ve şehir hastaneleri, aksamayan üretim ve tedarik zinciri, son teknoloji tıbbi ekipmanları ve kalifiye sağlık personeli ile salgın sürecini Dünya Sağlık Örgütünün de belirttiği gibi son derece iyi yönetmiştir.

 

Amasya’mızda da salgın sürecinde gerek yatak ve yoğun bakım yatağı, gerekse tıbbi donanım ve sağlık personeli anlamında bir eksiklik yaşanmamıştır. Amasya bu süreçte vaka sayılarını minimuma indirerek bölge illerine de örnek teşkil etmiştir.

 

Yine aşılama çalışmalarında Valiliğimizin koordinesi ve sağlık teşkilatımızın özverisiyle İlimiz Ülkemiz genelinde daima ilk sıralarda yer almıştır. Aşılamayı sadece sağlık kuruluşlarında değil, İlimizin farklı bölgelerinde insan yoğunluğunun yaşandığı yerlerde de yapmakta ve hatta aşılama hizmetini fabrikalar, işletmeler ve köylerimizde  halkımızın ayağına götürmekteyiz.

 

Bugün itibariyle ilimizde 350.848 doz aşı uygulanmıştır. Bu rakamlarla İlimiz hedef nüfusunun %75.10’unu aşılayarak, Karadeniz, İç Anadolu ve çevresinde ‘Mavi’ kategoriye geçen ilk il olmuştur.

 

Bu vesileyle salgın sürecinde aktif görev alan başta sağlık teşkilatımız olmak üzere, sahada yaptıkları bilgilendirme ve denetimlerle bu başarıda pay sahibi olan kolluk güçlerimize ve ilgili tüm kurumlarımıza da teşekkür ediyorum.

 

Sağlık alanında ayrıca, daha önce müjdesini verdiğimiz, yaklaşık 144 bin metrekare alan üzerine kurulacak 600 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin proje ihalesinin de yapıldığını söylemek istiyorum.

 

Buradan son olarak şunu da özellikle ifade etmek isterim ki, Türkiye artık dünyanın 17. büyük ekonomisi olan ve kendisine 2023, 2053 ve 2071 hedefleri koyan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen bir ülkedir.

 

Bizde Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bu hedeflerde, Amasya için öngörülen rakamlara ulaşmak için tüm sektörler bazında gerekli çalışmaları yapacağız. Bu vesileyle İlimiz ve Ülkemize verilen sayısız hizmetlerden ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve Amasya Milletvekillerimize teşekkür ediyor, 24 Temmuz Basın Bayramınızı tekrar kutlayarak, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.