Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Amasya’ya yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor.Amasya ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Son olarak 2019 yılı Kasım ayında Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı işinin geçici kabulü yapılmış ve 94.750 dekar zirai arazi sulamaya açılmıştı.

Geldingen Ovasında yapımı devam eden “Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı” tamamlandığında ise 27.350 dekar tarım arazisine sahip 13 adet yerleşim birimi suya kavuşacak. Şu ana kadar iş kapsamında; Bağlar Regülatörü çökeltim havuzu, su alma yapısı, balık geçidi ve taşma havuzu, 377.000 m3 kanal kazısı, 4.000 m dik duvarlı kanal imalatı, 3.000 m trapez kanal imalatı, 220 m galeri imalatı tamamlandı.

Sulama inşaatının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 40 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.

Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı projesinde fiziki olarak %25 gerçekleşme sağlandı çalışmaların 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.