Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Amasya İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı kapsamında 60 milyon liralık hibe ilanına çıktı. Proje kapsamında, ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme’ tedbiri kapsamındaki başvurular kabul edilecek. 8 Temmuz 2019-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak proje başvurularında faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’ndan sağlanacak. Program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacak.

7 ANA SEKTÖR DESTEKLENECEK

Program kapsamında 7 ana sektörde faaliyet gösteren alt sektörler desteklenecek. Çağrı bütçesi toplamda 400 milyon lira programda, Amasya'nın da içinde bulunduğu ilerde projelerin uygun harcama tutarlarının 5 bin avro ile 500 bin avro arasında olması gerekiyor. Bu kapsamda 'bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması' başlığı altında; tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve pazarlanması, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, fide fidan yetiştiriciliği desteklenecek. 

ARICILIK SEKTÖRÜ KAPSAMA ALINDI

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi ve zanaatkarlık başlığı altında ahşabın kullanıldığı ve çeşitli araç gereçlerin elde edildiği ürünlerin üretilmesine yönelik projeler desteklenecek.

KIRSALDA OTEL MOTEL PANSİYON AÇILABİLECEK

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri kapsamında ise; otel ve pansiyon kurulması da destek kapsamında yer alıyor. Böyle 25 yataklı, 25 odalı oteller, pansiyonlar kurulabilecek. Yeme içme tesisleri, lokantalar, pastahane, kahvaltı yerleri gibi yemek çadırları gibi yerler yapılabilecek. At ahırı, parkur inşası gibi sportif, rekreatif balıkçılık, yüzme havuzu, hobi bahçeleri, at bakımı ve biniciliğe yönelik tesis kurulumu gibi birçok tesis bu kapsamda desteklenecek. 

 

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ DE DESTEKLENECEK

Su ürünleri yetiştiriciliği başlığı altında ise havuzlarda, kafeslerde balık üretimi, balık yetiştiriciliği destek kapsamında yer alıyor. Üretilen balığın satılması için şehrin herhangi bir yerinde balık satış noktaları ve elde edilen balıkların tüketilmesine yönelik balık restoranları da destek kapsamında. 

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE MAKİNA PARKI

Makine parkları başlığı altında ise üretici birliklerine yönelik projeler destek kapsamına alındı. Garaj kurulumu, ekim, dikim hasat, gübreleme, ilaçlama makinelerinin alınması desteklenecek. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİNE DESTEK

Çağrı ilanı kapsamında son olarak desteklenecek sektör ise yenilenebilir enerji yatırımları. Güneş enerjisi başta olmak üzere rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biokütle, biogaz, bioyakıt enerjilerinin üretilmesi desteklenecek.

KADIN VE GENÇ YATIRIMCILAR ÖNCELİK

Bütün sektörlerde proje tutarları 5 bin avro ile 500 bin avro aralığında olabilecek. Hibe oranları yüzde 50 olarak belirlenirken, bütün başlıklarda KDV muafiyeti söz konusu. Kadın ve genç yatırımcılara öncelik tanınıyor.